PUBLICERAD: 4 APRIL 2017

LÄR KÄNNA JOHANNA UTULA!

Skulle du leva och bo i den miljö du älskar mest om du fick välja? Möt Johanna, som gjorde slag i saken och nu lever mitt i naturen bland fjäll och fjordar.