• ShapeCreated using Figma Snabb leverans
 • ShapeCreated using Figma Fria byten
 • ShapeCreated using Figma Hemleverans

(1318 Omdömen)

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Tack för att du tar dig tid att läsa vår Integritetspolicy!

På 8848 Altitude bryr vi oss om din integritet, oavsett om du är förstagångsbesökare på vår site, kund i vår webbutik eller om du kommunicerar med oss från annat håll. Vi är måna om att behandla dina personuppgifter på ett respektfullt, tryggt och säkert sätt - samtidigt som vi ger dig den absolut bästa servicen och kundupplevelsen.

Oavsett var du möter oss kommer vi att behandla dina uppgifter enligt den här policyn. Det är viktigt för oss att du förstår vad din relation med oss innebär, så att du kan göra ett informerat val kring vad och hur mycket du vill dela med oss.

 

Därför kommer vi i denna Integritetspolicy förklara en rad grundläggande punkter:

 

Överblick:

 • Det viktigaste
 • Vad är en personuppgift och vad innebär behandling?
 • Vad har du för rättigheter?
 • Hur använder vi dina uppgifter?
 • Hur delar vi dina personuppgifter?
 • Var behandlar vi dina uppgifter?
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
 • Hur använder vi cookies?
 • Kontakta oss


Den här policyn kommer att ändras och uppdateras allt eftersom den nya Dataskyddsförordningen ("GDPR") utvecklas och förtydligas. Det kan även hända att vi själva upptäcker att vi behöver förbättra eller förtydliga något. Men vi lovar att meddela på lämpligt sätt om vi gör några betydande förändringar.

 

 

Det viktigaste

Vi lovar att respektera dig och dina personuppgifter. Vi lovar att bara skicka sånt du vill ha. Vi kommer bara att behandla de uppgifter som vi verkligen behöver för att göra din upplevelse bättre. Alla dina personuppgifter kommer behandlas med samma säkerhet som om de vore våra egna. Du kan lita på oss.

 

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling?

Personuppgifter är all typ av information som kan härledas till eller användas för att identifiera dig som fysisk, levande person; antingen ensam eller i kombination med andra uppgifter. Det är alltså både konkreta uppgifter så som ditt namn och personnummer, men även mer diffus information så som en ljudupptagning med din röst, ett IP-nummer som kan spåras till dig eller din personliga köphistorik.

 

Behandling är all typ av användning av dessa uppgifter. Allt ifrån att samla in, läsa och lagra till att organisera, analysera, överföra och radera.

 

Vad har du för rättigheter?

Dina personuppgifter är alltid dina; vi (och alla andra aktörer på marknaden) lånar dem bara av dig. Vi får bara behandla de uppgifter vi behöver för att vår relation ska fungera så bra som möjligt, och endast använda dem för de specifika ändamål som vi kommit överens om. Du ska alltid känna dig bekväm och trygg med vår hantering och du kan när som helst be att få en överblick över dina uppgifter, att ändra dem eller be oss ta bort dem.

 

Här är en överblick över dina viktigaste rättigheter:

Rätt till information

Du har alltid rätt att bli informerad när vi först samlar in, eller i vissa fall använder dina personuppgifter. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att informationen ska vara lättillgänglig och tydlig, så att du ska förstå vad vi menar. Vi kommer aldrig försöka linda in något i besvärliga formuleringar och långa texter med syftet att du ska missa det finstilta. Vi tror inte att det skulle vara en särskilt bra relation - du ska kunna lita på oss.

Rätt att invända och att ångra dig

När vi har samlat in dina uppgifter baserat på ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka det. Du kan alltid ångra dig. Detta gäller framförallt direktmarknadsföring. Och i fall där du anser att vi har uppgifter om dig som är irrelevanta för vår relation kan du alltid invända mot behandlingen. Då kommer vi att se över behandlingen och i samråd med dig ta beslut ifall vi ska behålla dem eller inte.

Rätt till tillgång

Du har rätt att göra ett så kallat registerutdrag. Där redovisar vi för vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig, dess syfte, vart vi fått dem ifrån, hur länge vi lagrar dem och hur de lagras.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få dina uppgifter korrigerade, kompletterade eller rättade om du anser dem felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Rätt till radering ("rätten att bli glömd")

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina uppgifter ska vi respektera detta direkt och i den största utsträckning vi kan. I alla de fall där vi kan radera dina uppgifter kommer vi göra det. I vissa fall, där lagar och regler kräver att vi behåller informationen eller där uppgifterna är nödvändiga för vår verksamhet, kan vi istället anonymisera dem så att de inte längre går att spåra till dig eller isolera dem. Oavsett ska vi alltid glömma bort dig om vi kan, när du ber om det.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Denna rätt kan du använda ifall du anser att våra uppgifter om dig inte är korrekta och du därför vill att vi låter bli att använda dem medan vi utreder. Du kan också be oss begränsa behandlingen om du kan tänkas behöva uppgifterna längre fram, men inte vill att vi ska använda dem.

Rätt till dataportabilitet

De uppgifter som du gett till oss, har du rätt att få utlämnade eller flyttade till någon annan aktör. Vi kommer att hjälpa dig med det förutsatt att det kan ske på ett säkert och praktiskt möjligt sätt. För din säkerhet kommer vi även försäkra oss om att uppgifterna verkligen gäller dig, innan vi lämnar ut något.

 

Hur använder vi uppgifterna vi samlat in?

All den information om dig som vi behandlar, är kopplade till vår relation. Vi gör vårt absolut bästa för att undvika personuppgifter som vi inte måste behandla. Och skulle vi ändå komma i kontakt med sånt vi inte behöver, så tar vi bort det.

 

Här nedan har vi samlat olika anledningar till att vi behandlar dina personuppgifter, för att du ska kunna se vad det är vi egentligen gör. Under varje anledning (syfte) hittar du de personuppgiftskategorier som vi potentiellt kan komma att behandla för just det ändamålet. Det betyder dock inte att vi alltid behandlar alla de uppgifterna om just dig.

 

För att kunna hantera din beställning och hålla dig informerad.

Vilka uppgifter? Vad gör vi?

 • Namn & Adress: Levererar din beställning till dig (med hjälp av våra leveranspartners)
 • E-postadress: Identifierar dig i vårt kundregister och kontaktar dig angående ditt köp.
 • Mobil-nummer: Kontaktar dig angående din beställning, till exempel i form av leveransavisering.
 • Födelsedatum: Kontrollerar att du uppfyller kravet på att vara 18 år för att sluta avtal med oss.
 • Kundnummer: Identifierar dig i vårt kundregister.
 • Köphistorik: Sparar informationen för att hantera returer och reklamationer, eller för att kunna hjälpa dig i framtida köp.
 • Laglig grund: Fullgörande av avtal.

 

När du lägger en beställning i vår webbutik sluter vi ett köpeavtal med dig. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla det avtalet.


Tidsperiod

Vi behåller uppgifterna så länge vi räknar dig som en aktiv kund. Vi baserar det på livslängden på våra produkter och det uppskattade tidsintervallet för köpcykler, utifrån tidpunkten för din senaste beställning.


För att hjälpa dig när du kontaktar oss.

Vilka uppgifter? Vad gör vi?

 • Kontaktinformation: Svarar på ditt mail eller tar ditt samtal. Mailet sparas i vår konversationshistorik och ditt telefonnummer i vår samtalslista.
 • Vår konversations-historik: Sparar vår konversation för att kunna fortsätta den vid ett senare tillfälle ifall det behövs.
 • Övriga, relevanta uppgifter: Beroende på ärendet kan vi komma att behandla fler uppgifter som antingen du ger oss, eller som vi samlat in sen tidigare. Det kan till exempel handla om att du berättar om din upplevelse kring en av våra produkter, eller att vi behöver komplettera ditt mail med något ur din köphistorik. Uppgifterna sparas i konversationen och i eventuellt uppföljnings-/analysmaterial för till exempel reklamationer.
 • Övriga, irrelevanta uppgifter som du ger oss självmant: Ifall du inkluderar andra uppgifter i din konversation med oss, som inte är relevanta för ärendet så kommer vi att spara dem i konversationen - men inte behandla dem på något annat sätt. Ifall du råkar inkludera känsliga uppgifter kommer vi rensa dem omgående, i samråd med dig.

 

Laglig grund

Intresseavvägning.

Vi gör bedömningen att det ligger i vårt (och ditt) intresse att vi kan erbjuda dig en bra service, och att detta intresset är så pass stort att det rättfärdigar att vi behandlar dina uppgifter. Om du inte håller med kommer vi att respektera det.

 

Tidsperiod

Vi sparar uppgifterna så länge som det är relevant för att hantera ditt ärende och för att göra eventuella uppföljningar.

 

För att inspirera dig via riktad- och direktmarknadsföring.

Vilka uppgifter? Vad gör vi?

 • Namn: Gör våra nyhetsbrev lite personligare.
 • E-postadress: Skickar nyhetsbrev, identifierar dig i vårt kundregister, och inkluderar dig vi våra anpassade annonsmålgrupper för att nå dig på till exempel Facebook.
 • Kön: Anpassar vår kommunikation för att den ska bli så relevant för dig som möjligt. (Profilering)
 • Bostadsort, land & språk: Riktar marknadsföringen så att du får meddelanden och annonser som är relevanta för dig.
 • Köp- & besökshistorik: Genom att se vilka av våra produkter, segment och Inside-artiklar som intresserar dig kan vi anpassa vår kommunikation för att den ska bli så relevant för dig som möjligt. (Profilering)
 • Födelsedatum/ålder: Gratulerar dig på födelsedagen! Kanske med ett litet erbjudande... Kan även användas för att göra kommunikationen mer relevant. (Profilering)

 

Laglig grund

Intresseavvägning.

Vi gör bedömningen att det ligger i vårt (och ditt) intresse att vi kan marknadsföra våra produkter och hålla dig uppdaterad, samt att detta intresset är så pass stort att det rättfärdigar att vi behandlar dina uppgifter. Om du inte håller med kommer vi att respektera det och ta bort dig från all direktmarknandsföring.

Observera att det kan ta ett litet tag från det att du avregistrerar dig till det att vi har tagit bort dig i alla kanaler på grund av tekniska aspekter. Avregistrering från direktsmarknadsföring påverkar inte kommunikation kopplad till köp.

 

Tidsperiod

Vi sparar dina uppgifter så länge vi räknar dig som en aktiv prenumerant av vårt nyhetsbrev, eller tills du avregistrerar dig. Det innebär att så länge du är intresserad av vad vi har att säga så kommer vi fortsätta skicka information, inspiration och erbjudanden till dig.

 

För att hantera dina svar i tävlingar, undersökningar och kampanjer.

Vilka uppgifter? Vad gör vi?

 • Kontakt-information: Kontaktar dig med information kring tävlingen/undersökningen/kampanjen.
 • Födelsedatum: Kontrollerar att du uppfyller kravet på att vara 18 år för att sluta avtal med oss.
 • Tävlingsbidrag eller motsvarande: Beslutar om vinnare, sammanställer undersökningen eller på annat sätt uppnår syftet med kampanjen.
 • Övriga, relevanta uppgifter: Ifall du vinner en av våra tävlingar kan vi behöva behandla fler uppgifter, som nödvändiga för att vi ska kunna tilldela dig ditt pris.

 

Laglig grund

Intresseavvägning.

Vi gör bedömningen att det ligger i vårt gemensamma intresse att kunna hantera dina uppgifter i samband med att du anmält dig till en tävling eller annan avgränsad kampanj. Om du motsäger detta kommer vi inte kunna räkna ditt bidrag.

 

Tidsperiod

Vi behåller dina uppgifter endast så länge som det är relevant för den aktuella kampanjen och eventuell uppföljning. Du kommer erbjudas möjligheten att registrera dig för vårt nyhetsbrev, för att på så sätt kunna fortsätta vår relation även efteråt. Om vi vill behålla ditt bidrag för andra ändamål, så som att marknadsföra nästa tävling så kommer vi att be om ditt samtycke separat.

 

För att kunna fullfölja våra rättsliga förpliktelser.

Vilka uppgifter? Vad gör vi?

 • Kontaktinformation: Sparar uppgifterna för att kunna hantera produktansvars-relaterade ärenden så som reklamationer eller produktåterkallningar.
 • Födelsedatum: Kontrollerar att du uppfyller kravet på att vara 18 år för att sluta avtal med oss.
 • Betalningshistorik: Sparar underlag för godkända respektive uteblivna betalningar.
 • Köphistorik: Sparar uppgifterna för att kunna hantera produktansvars-relaterade ärenden så som reklamationer eller produktåterkallningar.
 • Vår konversations-historik: Sparar historiken för att kunna styrka vad vi kommit överens om.

 

Laglig grund

Rättslig skyldighet.

Vi måste göra denna behandling enligt gällande lagar och regler. Det kan till exempel handla om bokföringslagen eller regler om produktansvar. Om du motsätter dig den här behandlingen kan vi till exempel bli tvungna att neka dig köp i vår webbutik.

 

Tidsperiod

Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt enligt gällande lagar och regler. Vi anonymiserar i största mån uppgifterna då vi inte längre har en pågående relation och begränsar i annat fall åtkomsten så att vi endast kommer åt dem när vi verkligen måste.

 

För att kunna utvärdera och förbättra vår verksamhet, våra produkter och vår webbutik.

Vilka uppgifter? Vad gör vi?

 • Kundnummer: Analyserar kundgruppens storlek och utvärderar den enskilda kundens påverkan på verksamheten.
 • Kön: Analyserar vår kundgrupp för att anpassa vårt sortiment och vår kommunikation.
 • Födelsedatum/ålder: Analyserar vår kundgrupp för att anpassa vårt sortiment och vår kommunikation.
 • Bostadsort, land & språk: Analyserar vår kundgrupp för att anpassa vårt sortiment och vår kommunikation.
 • Teknisk data om din enhet och dina inställningar: Analyserar hur våra kunder använder våra tjänster, för att optimera upplevelsen och våra tjänster.
 • Köp-, klick- & besökshistorik: Analyserar vilka av våra produkter, segment, kampanjer och liknande som intresserar våra kunder som grupp.
 • Utdrag ut konversations-historik: Sammanställer utdrag ur våra konversationer med kunder och andra som hört av sig till oss, för att utvärdera och utveckla vårt sortiment, vår kommunikation och vår verksamhet.
 • Recensioner: Sammanställer utdrag ur recensioner och feedback, för att utvärdera och utveckla vårt sortiment, vår kommunikation och vår verksamhet.

 

Laglig grund

Intresseavvägning.

Vi gör bedömningen att det ligger i vårt (och ditt) intresse att vi kan erbjuda dig den bästa upplevelsen och servicen; och för att göra det måste vi göra analyser och utvärderingar av våra system, tjänster och produkter. Vi bedömer att detta intresset är så pass stort att det rättfärdigar att vi behandlar dina uppgifter. Majoriteten av uppgifterna i fråga är dock på en anonymiserad nivå och kan inte direkt härledas till eller användas för att identifiera dig som individ.

 

Tidsperiod

Vi sparar uppgifterna så länge som de är relevanta för en aktuell analys.

 

Hur delar vi dina personuppgifter?

Vi kommer aldrig ge bort, sälja, hyra ut eller på annat sätt lämna din information till aktörer och företag som inte har att göra med vår verksamhet eller vår relation till dig, såvida inte lagen kräver så. Dock är det i vissa sammanhang nödvändigt att vi delar dina uppgifter med företag som på ett eller annat sätt behandlar dessa för vår räkning.

 

Personuppgiftsbiträden

Vi är bra på mycket, men kan inte göra allt själva - ibland behöver vi ta hjälp av andra. Därför har vi ett nätverk av pålitliga samarbetspartners som tar hand om sånt som vi inte är specialiserade på, för att vi ska kunna fokusera på det vi gör bäst men ändå ge dig en komplett service. Dessa biträden behandlar på ett eller annat vis personuppgifter åt oss, men ingen av dem har tillåtelse att använda uppgifterna för egen räkning eller på något annat sätt än vad vi gett dem tillåtelse till.

 

Vi delar upp våra biträden i tre kategorier:

 

Leveranspartners

För att du som kund i vår webbutik ska få dina beställningar levererade så använder vi oss av ett antal transporttjänster och speditörer. Och för att de ska veta vem som ska ha paketet, behöver vi dela din leveransinformation. Inga konstigheter!

 

Marknadsföring och recensioner

För att vi ska nå ut till dig som kund använder vi oss av samarbeten med andra plattformar och tjänster som är specialiserade på marknadsföring och kommunikation. Det handlar till exempel om att vi vill kunna visa annonser för dig när du surfar på internet eller besöker Facebook, eller att vi vill samla in recensioner i samarbete med TrustPilot.

 

IT-tjänster

För att vi ska kunna fokusera på det vi gör bäst tar vi hjälp av andra företag för att drifta och underhålla våra IT-system. Samtliga partners, både de som levererar IT-lösningar och de som ger oss teknisk support är noga utvalda så att vi vet att de är seriösa aktörer.

 

Partners med självständigt ansvar

Andra samarbetspartners får uppgifter från oss, men har ändå ett självständigt ansvar - det vill säga att de också får bestämma vad uppgifterna används till. Det handlar främst om företag som fått dina uppgifter från flera olika aktörer eller som redan har dem i sina egna system - och det rör sig om tre kategorier:

 

Leveranspartners

Allmänna transportföretag så som PostNord, är självständigt ansvariga för dina personuppgifter även när vi förmedlar dem i samband med en order.

 

Betallösningar

Vi gör inga kreditkontroller, behandlar inga kortuppgifter och samlar inte in några personnummer. När du handlar med vår betalningspartner Klarna är de självständigt personuppgiftsansvariga för de uppgifter som gäller betalningen och deras avtal och policys gäller. Men vi vill ändå att du ska känna dig trygg med att vi har en nära kontakt och att vi är överens om att värna om din integritet från båda håll.

 

Statliga myndigheter

Ibland måste vi dela med oss av uppgifter till myndigheter i syfte att till exempel motverka bedrägeri, eller för att uppfylla gällande lagar och regler.

 

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi gör vårt bästa för att enbart behandla dina personuppgifter inom EU/EES, där den gemensamma Dataskyddsförordningen gäller. Alla våra egna system finns här och det gäller även vår partner för orderhantering. Dock kan vissa uppgifter ändå komma att behandlas utanför gränserna för EU/EES hos vissa av våra biträden. I de fallen har biträdet enligt avtal försäkrat att all behandling sker i enighet med säkerhetskraven som ställs inom Dataskyddsförordningen. Likväl arbetar vi kontinuerligt med att välja partners som också värdesätter att behålla dina uppgifter inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina uppgifter så länge det är relevant för det syfte som vi samlade in dem. Detta skiljer sig mellan de olika syftena och sidor av verksamheten. Till exempel sparar vi din orderhistorik längre än vad vi sparar ditt mail till kundservice - för att kunna hjälpa dig med frågor, reklamationer eller referenser för framtida köp. Över lag kan du lita på att vi inte sparar något längre än vad vi behöver.

 

Du kan läsa mer om hur länge vi sparar dina olika uppgifter under kapitlet Hur använder vi dina uppgifter?

 

Hur använder vi cookies?

En cookie är en liten textfil som med ditt tillstånd kommer skickas från vår webbserver och sparas i din webbläsare. På 8848 Altitude använder vi några olika typer av cookies och liknande teknologier för att siten ska fungera, vi ska kunna göra analyser och för att ge dig den bästa upplevelsen.

 

Kontakta oss!

Vi försöker vara så tydliga och lättbegripliga vi kan, men ibland kan saker ändå kännas krångliga. Och det kan hända att vi har tänkt fel någonstans. Då vill vi gärna veta det. Har du några frågor eller tankar kring detta, tveka inte att kontakta vår kundtjänst!

 

Kundservice:

Måndag - Fredag 8:00 - 16:00

E-mail: webstore@8848altitude.com

Telefon: 033-25 08 48

 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är 8848 Altitude AB, Org nr 556402-2332, Box 222 16, SE-501 14 Borås. Ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen och du kan alltid vända dig dit med klagomål om du anser att vi som personuppgiftsansvarig inte skött våra åtaganden gentemot dig.