Tillverkning

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra processer för att minska vår förbrukning av vatten, energi och kemikalier. Därför har vi nära och långsiktiga relationer med våra leverantörer, vilket gör det lättare för oss att se till att tillverkningsmetoder följs så att vi kan uppfylla våra miljömål tillsammans.

– Sedan 2015 arbetar vi uteslutande med fluorkarbonfria behandlingar i alla våra produkter (PFC-fri DWR). Fluorkarboner är en grupp kemikalier som inte kan brytas ned av vår natur och har visat sig utsätta människor för hälsorisker, såsom hormonstörningar och cancerogena indikationer.

– 8848 Altitude bortser fullständigt från antibakteriella behandlingar eftersom dessa ämnen inte bara dödar bakterier som sprider dålig lukt utan också andra organismer i vårt ekosystem. Antibakteriella behandlingar försämras gradvis under tvätt och hamnar slutligen i vår natur, där dessa ämnen är giftiga för vattenlevande organismer.

TILLVERKARE

Alla 8848 produkter är designade i Sverige och tillverkas av pålitliga kvalitetsmedvetna leverantörer i Kina, Vietnam, Indien, Italien, Baltikum och Sverige. Våra tillverkare undertecknar vår egen leverantörsguide och alla plaggtillverkare granskas av en tredje part.

 

 

MILJÖPOLICY

Vår miljöpolicy följer nationell lagstiftning och EU-regler, inklusive REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). Det består också av våra egna, specialutformade verktyg för övervakning av kemikalier som våra leverantörer (tillverkare, tyg- och tillbehörsleverantörer) får inför varje säsong. Verktyget anger riskkemikalierna för varje komponent som produceras. Våra krav är förenliga med medvetenheten om hur kemikalier påverkar människors hälsa och miljön.

 

© 2023
8848 Altitude.
All rights reserved.
AirmeePostnordUPSKlarnaPayPalVISAMastercard