8848 Altitude

Säkerhet

Villkor för 8848 Altitudes Nyhetsbrev

Allmänna bestämmelser för nyhetsprenumeranter.
Dessa bestämmelser reglerar våra nyhetsprenumeranters villkor. Med prenumerant avses den som har valt att följa vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
När du blir kund på 8848 Altitude kan du välja vid första brevtillfället om du vill ta emot erbjudanden eller inte från oss via mail. Du kan när som helst avregistrerade dig via ett av våra nyhetsbrev. Eller kontakta oss på webstore@8848altitude.com  

Giltighetstid
När du är registrerad som prenumerant gäller din prenumeration tills vidare. 8848 Altitude förbehåller sig rätten att ändra villkoren för prenumeranter.  

Inga förpliktelser
Det kostar inget att registrera sig som nyhetsprenumerant hos 8848 Altitude och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Detta gör du via vårt nyhetsbrev eller vid kontakt med oss på webstore@8848altitude.com