Responsibly sourced

Responsibly sourced

4. Animal welfare and organic materials

När vi använder naturens egna resurser gör vi det på ett sätt som är hållbart och etiskt. Alla våra leverantörer ska följa nationell och internationell lagstiftning om djurskydd. Uppfödare och alla parter som hanterar djuren ska följa Five Freedoms som definierats av EU:s Farm Animal Welfare Council/World Organisation for Animal Health (OIE).

Vi använder endast ankdun som är certifierat enligt RDS (Responsible Down Standard) i våra produkter. Detta innebär att vårt dun och fjädrar är biprodukter från livsmedelsindustrin och kommer inte från gårdar som praktiserar ”live-plucking” eller tvångsmatning (foie gras). RDS täcker även det holistiska tillvägagångssättet för att säkerställa fåglarnas välbefinnande.

För designdetaljer i våra produkter använder vi enbart syntetisk päls och syntetiskt skinn.

© 2023
8848 Altitude.
All rights reserved.
AirmeePostnordUPSKlarnaPayPalVISAMastercard